Privacyverklaring

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

Over ons

Bouman en Borkert V.O.F. | Mei 030 | Muziek-Werkplaats
Hessenweg 15
3731JC De Bilt

Bezoekadres:
Molensteijn 60
3454 PT De Meern/Utrecht

KvK 30229209

Vragen of een verzoek indienen?
info@muziek-werkplaats.nl
06 – 49 31 98 33

Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en Achternaam
 • Vestigingsadres en/of Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of andere open bronnen verkregen (social media).

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Resultaten

Bij veel van onze workshops is het eindresultaat een mp3. Wij zetten de muziek op onze website zodat deelnemers na afloop van de workshop de muziek kunnen luisteren en downloaden. In de naamgeving proberen wij er op te letten dat alleen voornamen worden gebruikt zodat de muziek redelijk anoniem blijft. Wil je toch liever je muziek niet op onze website, dan kun je dat altijd tijdens de workshop laten weten, maar je kunt ook achteraf vragen of wij je muziek willen verwijderen. Stuur dan een mail naar info@muziek-werkplaats.nl met het jaartal waarin de muziek gemaakt is, schoolnaam, klasnaam en naam van het liedje. We zullen dan zo snel mogelijk de muziek offline hal

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Beeldmateriaal

Tijdens onze workshop maken we foto’s die we bij een nieuwsbericht kunnen zetten op onze website en social media kanalen. In dat bericht zetten we een link naar de resultaten. De foto’s die we maken zijn zonder gezichten in beeld. Als we foto’s maken voor andere doeleinden zoals marketing en promotie, zullen we altijd om toestemming vragen. Zie je op onze site of kanalen een foto van jezelf voorbijkomen die je toch liever niet online hebt, laat het dan aan ons weten via info@muziek-werkplaats.nl

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Boekhouder (alleen klanten, bijv offertes en facturen)
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Jouw rechten

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media

Wij zijn actief op social media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Als wij gebruik willen maken van content van deze kanalen op onze website waarin jij of jouw gegevens voorkomen dan zullen wij vooraf vragen om toestemming.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube

We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Soundboard

Op soundboard.muziek-werkplaats.nl kun je gebruik maken van een online soundboard app die wij gebruiken tijdens workshops. Wanneer je tijdens een workshop verbindt met de coach door middel van een pincode, is de coach in staat de geluiden die jij opneemt in de soundboard app te downloaden. Dat kan alleen wanneer je de soundboard app open hebt staan. Nadat je de app afsluit of de verbinding verbreekt door op “stop” te drukken in de instellingen, zijn jouw geluiden niet langer beschikbaar voor de coach. Je geluiden worden nooit langdurig opgeslagen op de server en zijn tijdens de workshop alleen beschikbaar voor de coach in een beveiligde internetomgeving.

Cookies

Voor het gebruik van de soundboard app is het gebruik van functionele cookies noodzakelijk om een verbinding te maken tussen jou en de coach. Verder gebruikt de app geen cookies en verzamelt geen gegevens over jou of de opgenomen geluiden.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.